Duler proizvodnja in trgovina d.o.o.


Pameče 152a
2380 Slovenj Gradec

Kontakt: g. Jernej Duler
tel.:  02 88 22 360
fax:  0002 88 22 362
e-pošta:   info@duler.si
e-naslov:  http://www.duler.si


PONUDBA:
  • proizvodnja, vzdrĹževanje ter strojna obdelava, zvarjencev, konstrukcij, izdelkov in strojev;
  • CNC obdelava;
  • varjenje (varilni postopki MIG-MAG, TIG, varjenje konstrukcijskih jekel, nerjavnih jekel, varjenje z vrtljivo varilno mizo)
  • hidroelektrarne
  • rudniĹĄka oprema
  • cevovodi
  • ostala strojegradnja
  • zvarjenci
  • suĹĄilnice za les
  • transportni vozoviK.B. turbinska ohiĹĄja, jeklene konstrukcije, suĹĄilnica,