JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377191 DI ANTONIO –ŠKOF

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377191 DI ANTONIO –ŠKOF

Mestna občina je objavila javno naročilo male vrednosti "rekonstrukcija LC 377191 DIANTONIO -ŠKOF ". Rok za oddajo ponudbe je 4.10.2019 do 10:00 ure.

 
Celotren razpis si lahko pogledate tukaj: 
 

http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/5742/JAVNO-NARO%c4%8cILO-MALE-VREDNOSTI-REKONSTRUKCIJA-LC-377191-DI-ANTONIO-%e2%80%93%c5%a0KOF