JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377311 JUVAN - PREVALNIK

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA LC 377311 JUVAN - PREVALNIK

Mestna občina je objavila javno naročilo male vrednosti "rekonstrukcija LC 377311 JUVAN - PREVALNIK". Rok za oddajo ponudbe je 9.10.2019 do 10:00 ure.

 
Celotren razpis si lahko pogledate tukaj: 
 

http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/5746/JAVNO-NARO%c4%8cILO-MALE-VREDNOSTI-REKONSTRUKCIJA-LC-377311-JUVAN-PREVALNIK