JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV PRI BAZENU"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV PRI BAZENU"

Mestna občina je objavila javno naročilo male vrednosti "prestavitev komunalnih in energetskih vodov pri bazenu". Rok za oddajo ponudbe je 8.10.2019 do 10:00 ure.

Celotren razpis si lahko pogledate tukaj: 
 

http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/5749/JAVNO-NARO%c4%8cILO-MALE-VREDNOSTI-PRESTAVITEV-KOMUNALNIH-IN-ENERGETSKIH-VODOV-PRI-BAZENU