Javno naročilo male vrednosti "REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879561 (ŠMIKLAVŽ-ŠTIH)"

Javno naročilo male vrednosti "REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879561 (ŠMIKLAVŽ-ŠTIH)"

Mestna občina je objavila javno naročilo male vrednosti "Javno naročilo male vrednosti "REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879561 (ŠMIKLAVŽ-ŠTIH)" 

Rok za oddajo ponudbe je 16.10.2019 do 10:00 ure.

Celotren razpis si lahko pogledate tukaj: http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/5759/Naro%c4%8dilo-male-vrednosti-REKONSTRUKCIJA-CESTE-JP-879561-%c5%a0MIKLAV%c5%bd-%c5%a0TIH