Sekcija avtoserviserjev: Odvoz izrabljenih gum

Sekcija avtoserviserjev: Odvoz izrabljenih gum

Več članov je zopet opozorilo, da odvoz izrabljenih gum poteka prepočasi, zato se kopičijo zaloge izrabljenih gum. Ker se približuje obdobje menjave gum, marsikje postaja problem kapacitete prostora za začasno skladiščenje. 

Slopak d.o.o. nam je poslal naslednja pojasnila:

O stanju v sistemu redno obveščamo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z željo, da v skladu s svojimi možnostmi poskuša vsaj tiste predelovalne kapacitete, ki v državi obstajajo, spodbuditi, da dajo prednost ob enakih pogojih slovenskim odpadkom.

Tudi z MOP so nam poslali sporočilo, v katerem navajajo tudi, da je razlog, da v zadnjem obdobju prihaja do težav pri izrabljenih gumah zaradi zapiranja zunanjega trga (sosežig gum izven Republike Slovenije), potrdili pa so tudi remont v Salonit Anhovo ter poudarili, da je bilo dogovorjeno, da se bo povečal prevzem domačih gum.

Sekcija bo še naprej spremljala dogajanje in reagirala, v kolikor bodo člani poročali o problemih.

Igor Pipan, Sekretar sekcije avtoserviserjev