Odlog plačila davka pri prenosu nepremičnine ali poslovnega deleža na zakonca ali otroka

Po prenehanju opravljanja dejavnosti lahko nekateri samostojni podjetniki, ki so pridobili nepremičnine pred začetkom ali med opravljanjem dejavnosti, vendar pred 1. januarjem 2005, te nepremičnine brez dodatne obdavčitve prenesejo v svoje »gospodinjstvo«. Nekateri se odločijo za njihovo oddajanje v najem ali vključitev kot kapitalski vložek v gospodarsko družbo, drugi pa razmišljajo o podaritvi teh nepremičnin svojemu partnerju (zakonskemu ali zunajzakonskemu) ali otroku (lastnemu otroku, posvojencu ali pastorku), ker ne želijo imeti po prenehanju poslovne kariere premoženjskih bremen. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ta članek je namenjen predvsem članom naše zbornice z opisanimi življenjskimi situacijami. Čeprav smo podaritve nepremičnin in poslovnih deležev v kapitalu v naši reviji v preteklosti že obravnavali, bomo v tem članku ponovno poudarili možnost uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne osnove [1] pri podaritvi nepremičnin in poslovnih deležev. Ugotavljamo namreč, da je v zadnjem času čedalje več vprašanj na to temo. Spodbujajo jih želje podjetnikov po upokojitvi, pa tudi obljuba nove vlade o uvedbi davka na nepremičnine.

V uvodu želim posebej poudariti, da sta podaritvi nepremičnine ali poslovnega deleža v gospodarski družbi naštetim osebam davčno povsem izenačeni z njuno prodajo, zato svetujemo, da se v procesu odločanja za podaritev posvetujete z dobrim pravnikom, pa tudi z nekom, ki se spozna na davke.

Veljavni Zakon o dohodnini namreč vsebuje rešitev, na podlagi katere ima davčni zavezanec, ki podari kapital (s tem izrazom bomo v nadaljevanju mislili predvsem na nepremičnine in poslovne deleže v lasti fizičnih oseb) svojemu partnerju ali otroku (odslej tudi obdarjencu), možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti do naslednje obdavčljive odsvojitve, ki jo bo opravil prejemnik darila – zakonec ali otrok. Ob podaritvi nepremične ali poslovnega deleža svojim najbližjim torej ni potrebno plačati davka od dobička na kapital. Tega bodo plačali obdarjenci, če bodo ta kapital odtujili pred potekom celotnega obdobja obdavčitve.[2]

Celoten članek vam je na voljo na spletni strani: 

http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Svetovalnicenter/Podrobnostnovice/tabid/1496/ArticleId/3344/Default.aspx