NLB - malemu gospodarstvu ponuja brezplačen najem prostorov

NLB Center za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva objavil poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na petih lokacijah: v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Kamniku, in Trzinu. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov NLB d.d., Sektor za nabavo in upravljanje nepremičnin, Šmartinska 130, 1520 Ljubljana, do vključno 8.10.2014 do 12:00 ure.