Nemčija naj ne bi zahtevala dokazovanje minimalnih plač za voznike v tranzitu

Prejeli smo neuradno sporočilo našega partnerskega združenja iz Nemčije, da ta država ne bo nadzirala, da se v primeru tranzita preko Nemčije zahteva minimalna plača  za voznike, kot je bila predpisana.

To velja do takrat, ko bo o celotnem vprašanju podala pravno stališče Evropska Unija.