Obresti, dobiček iz kapitala,ifi - NE POZABIT NA ODDAJO NAPOVEDI