Izvajanje plačilnih storitev na dan 3.4.2015

Obveščamo vas, da v petek, 3. 4. 2015, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 3. 4. 2015, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 7. 4. 2015 dalje.

Navedeno enako velja tudi za plačilna navodila SEPA direktne obremenitve.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 3. 4. 2015, se ne prenese na naslednji delovni dan.