Seminar ,,Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah˝

V torek, 8. septembra 2015, bo v času sejma MOS 2015, v poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka, s pričetkom ob 10:30. uri potekal strokovni seminar:

,, Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah˝ , ki ga organizirata Sekcija elektro dejavnosti pri OZS.

 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Pridružuje se tudi Elektrotehniška zveza Slovenije ter Sekcija elektronikov in mehatronikov, zato bo seminar bo vsebinsko deloma prilagojen tudi elektronikom. Elektronske in informacijske naprave so namreč ozko povezane z nizkonapetostnimi električnimi inštalacijami in prenapetostno zaščito oziroma  varovanjem na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernic s tega področja.        
 

PROGRAM SEMINARJA :

 10.00-10.30 Registracija udeležencev

10.30-10.40 Pozdravni nagovor

                       Vladimir Janžekovič, predsednik Sekcije elektro dejavnosti pri OZS

10:40-11:00 Električne inštalacije pri sanacijah in novogradnjah

       dr. Miroslav Pregl 

11:00-11:40 Prenapetostna zaščita na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernice

                     Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el, HERMI, d.o.o.

 11:40-12:30 Električni kabli za preskrbo z električno energijo v požaru in pripadajoča   

                        oprema za izvedbo električnih instalacij, ki zagotavljajo delovanje naprav v

                        primeru požara. Preboji električnih inštalacij na mejah požarnih sektorjev

        Peter Grubar, inž.el., J-RUPERT d.o.o.

 12:30-13:00 Odmor

 13:00-13:20 Požarnovarnostne zahteve za električne instalacije

         Milan Hajduković, Požarni laboratorij ZAG

 13:20-14:00 Preprečevanje škode zaradi električnih prenapetosti

                         mag. Boris Žitnik,Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode

 14:00-14:30 Predstavitev dela preglednikov električnih inštalacij NNELI in njihove kompetence

         mag. Rudi Zorko, EZS

 14:30-15:00 Razprava

Predavanje bo z razpravo potekalo predvidoma do 15:00 ure.

CENA SEMINARJA

30 Eur/osebo  z 22% DDV

za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS)

in njihove zaposlene

30  Eur/osebo  z 22% DDV

za člane Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS NNELI-eTest)

60 Eur/osebo  z 22% DDV

za prijavljene, ki niso člani OZS

 

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

 

Prijave potekajo do torka, 1. septembra 2015 preko spleta na: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx

Izpolnjeno prijavnico za udeležbo lahko pošljete tudi:

-       na e-naslov: jana.golic@ozs.si

-       po faksu na številko: 01 50 54 373

 Seminar 08.09.2015 PRIJAVNICA.doc

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,

številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200003, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar PRENAPET2015, najkasneje do 01.09.2015

 Pisne odjave so možne do 01.09.2015. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA

Dodatna pojasnila lahko dobite pri sekretarki Sekcije elektro dejavnosti Valentini Melkić (telefon 01 58 30 541) ali v tajništvu storitev OZS, Jana Golić (tel. 01 58 30 556)