Posojila za podjetniške investicijske projekte Ribniškega sklada

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 25. 9. 2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Na razpis se lahko prijavijo tako velika, mala, mikro podjetja, ki imajo namen izvajatiinvesticijo, povezano z:

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na:

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Vlagatelj lahko pridobi posojilo za največ en projekt do 75% upravičene vrednosti projekta, ter hkrati najmanj 15.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR posojila oz. v primeru vlagatelja, ustanovljenega po 1. 1. 2013, največ 150.000,00 EUR posojila, vlagatelja, ustanovljenega po 1. 7. 2014 pa največ 75.000,00 EUR posojila. Projekti vlagateljev, ki so že prejeli sredstva po Drugem javnem razpisu za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa (Ur. l. RS, št. 65/2015), niso upravičeni do sredstev po tem javnem razpisu.

Vse podrobne informacije o razpisu  (interpretacija teksta in navodila za pripravo dokumentacije) dobite na:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

1310 Ribnica

Tel.št: 01/836-19-53,  Fax št: 01/836-19-56

Način prijave:

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani skladahttp://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi