Predstavitev spletnega Priročnika za opravljanje lesarske dejavnosti

Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zahtev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtevnih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Varstva okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Žal je prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, s katerimi se vam obrtnikom in podjetnikom nalagajo vedno nove obveznosti. Ne malokdaj so predpisi nejasni, zaradi česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri njihovem razumevanju in uporabi. 

In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletnega priročnika, da nejasne in nerazumljive predpise približamo vam, pripravimo povzetke obveznosti ter praktične primere obrazcev, načrtov…, ki bi vam bistveno olajšalo delo. Prav tako smo številne zakonodajne zahteve iz različnih področij zbrali na enem mestu, sama oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje.

Spletni priročnik je dostopen le članom OZS.

Sekcija lesnih strok in Odbor tesarjev pri OZS sta pripravila dva priporočena cenika, s katerima bi želeli ohraniti nivo cen:

Priporočena cenika informativno vrednotita storitve stare slovenske dejavnosti, ki vključuje veliko ročnega dela in predstavlja visok nivo kakovosti lesarskih izdelkov in storitev. Prav iz spoštovanja do stroke, sta cenika mišljena kot referenčna osnova za cenovno politiko, nikakor pa nista obvezujoča. Vsesplošno ekonomsko stanje teži k vse večjemu nižanju cen storitev, le to pa lahko ne nazadnje pripelje do razvrednotenja dela in truda. Da bi preprečili slednje, stroka v skupno dobro, zgolj priporoča orientacijo po priloženih cenikih. Sekcija je cenik mizarskih del pripravila tudi v tiskani obliki in ga posredovala vsem članom. Če želite tiskano obliko cenika, javite na e naslov: maja.savc@ozs.si da vam ga pošljemo po redni pošti.