Novosti pri spodbudah za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih iz sredstev EU

Na Zavodu za zaposlovanje si skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prizadevajo v najkrajšem času objaviti javna povabila za usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev brezposelnih.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ker pa obravnava vlog za nove programe aktivne politike zaposlovanja iz evropskih sredstev pri pristojnih službah še ni zaključena, natančnejši datumi objave javnih povabil še niso znani. 

V nadaljevanju vam predstavljamo pomembne novosti pri črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada v obdobju do leta 2020.

Vključevanje ranljivih skupin brezposelnih

Prva izmed sprememb je, da bodo sredstva namenjena ranljivim skupinam brezposelnih, to pomeni: 

Posebna sredstva bodo namenjena tudi mladim brezposelnim do 30. leta.

Vzhodna in zahodna kohezijska regija

Druga pomembna sprememba je delitev sredstev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Delitev ni povezana s sedežem delodajalca, temveč z naslovom stalnega prebivališča brezposelne osebe.

Tako bomo na Zavodu spremljali kvote dodeljenih evropskih sredstev za ranljive skupine brezposelnih, ločeno za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ter posebej za mlade brezposelne, ravno tako ločeno za obe regiji.

Da bi lahko zagotovili vključevanje ciljnih skupin brezposelnih tudi glede na kohezijsko regijo, iz katere prihajajo, bomo ločeno objavljali javna povabila za mlade in za druge ranljive skupine brezposelnih. 

Objava prostega delovnega mesta

Da bi dosegli skupni namen in cilj javnih povabil za subvencionirano zaposlitev, želijo v prihodnje še tesneje sodelovati z vami, delodajalci, pri napotitvi brezposelnih na prosta delovna mesta. Tako bo odslej obvezna objava prostih delovnih mest za subvencionirano zaposlitev pri Zavodu.

Le tako vam bodo lahko napotili brezposelne iz ciljnih skupin javnega povabila, katerih vključitev v program je smiselna, in hkrati upoštevali razpoložljivost sredstev glede na kohezijsko regijo njihovega stalnega prebivališča.
 
Seveda to ne pomeni, da ne boste smeli predlagati svojih kandidatov, za katere veste, da sodijo v ciljno skupino brezposelnih. Želijo si sodelovanja z vami in v postopku napotitve bodo z vami navezali stik ter se dogovoril za napotitev. Če bodo predlagani kandidati izpolnjevali pogoje in bo njihova vključitev v program smiselna, vam jih bodo zagotovo napotili. 

Prednost pri vključevanju v programe

Pri vključevanju ciljnih skupin brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, stanja na trgu dela na določenem območju in v določenem poklicu, dajali prednost: