Vabilo za seminar o elektronskem prenosu fotografij : e - fotograf - 20.10.2015

Sekcija fotografov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje za  elektronski prenos fotografije; e – fotografa, ki  bo 20. oktobra 2015 v učilnici na Celovški 69, v Ljubljani.
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ

PROGRAMA IN VSEBINA IZOBRAŽEVANJA: 

14.00 – 14.30 Predstavitev projekta e- fotograf

14.30 – 15.15 Predstavitev uporabniškega dela z aplikacijo 

15.15 – 16.00 Kriteriji za zajem ustrezne fotografije in napake pri preverjanju  

                       fotografij 

16.00 Odmor

16.20 – 17. 20  Praktično delo na aplikaciji (priprava in vnos fotografij)

Predavatelj: Katarina Podgoršek, predsednica sekcije fotografov pri OZS

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO fotografom. Posebej tokrat vabimo brezplačno vse tiste fotografe, ki so že bili na izobraževanju pa se še vedno niste avtorizirali, da skupaj ponovimo potek in se s tem izognemo težav pri uporabi aplikacije e - fotograf.

Elektronski prenos fotografije

Ministrstvo za notranje zadeve je v želji po nadgraditvi in poenostavitvi obstoječega sistema za sprejemanje vlog za osebne dokumente ter izboljšavi kvalitete slik za personalizacijo biometričnih potnih listin, osebnih izkaznic razvil poseben sistem za elektronski prenos fotografije od fotografov do upravnih enot. Ko bo fotograf zajel fotografijo, jo bo, namesto klasične izdelave, lahko preko posebnih spletnih servisov in ustreznih avtentikacijskih mehanizmov prenesel tudi v centralno odložišče fotografij. Centralni sistem bo preveril ustreznost fotografije za izdajo dokumenta in zajeti fotografiji določil unikatno serijsko številko. Po uspešno opravljenem postopku bo fotograf stranki predal to unikatno serijsko številko, s katero se bo oglasila na upravni enoti, pri tem ji fotografije v fizični obliki ne bo potrebo predložiti. Na upravni enoti tako skeniranje fotografije in preverjanje njene kvalitete ne bo potrebno, saj bo to že opravljeno. Referent bo zajel le vse ostale podatke (strankin podpis preko elektronske podpisne tablice in podatke iz uradnih evidenc) in jih pripravil za personalizacijo. Fotografi, ki se želijo vključiti v sistem morajo pridobiti kvalificirano spletno digitalno potrdilo, ustrezno tehnično opremo in izobraževanje. Pripravljeno po navodilih MNZ. 

Vabimo vas na seminar, da se izognemo težav pri uporabi aplikacije e - fotograf. Prejeli boste tudi potrdilo o izobraževanju. Stroški za posameznega fotografa oziroma za zaposlene delavce je  kotizacija za izobraževalni seminar. Ko opravite izobraževanje in podate izjavo o zagotovljeni ustrezni tehnični opremi, bo Obrtno – podjetniška zbornica Ministrstvo za notranje zadeve obvestila. Sekcija želi, da imamo pregled zaposlenih oseb pri stuidjih zato vas vljudno naprošamo, da nam izpišete še izjavi o opremi in o zaposlenih delavcih. Kotizacija znaša kotizacija 72,00 € (DDV ni vključen. Preverite in izkoristite možnost delnega povračila stroškov za nosilce ali svoje zaposlene preko skladov za izobraževanje zaposlenih pri s.p., ki nekje delujejo na OOZ. Prijavo in izjave za izobraževanje nam lahko najhitreje pošljete po e-pošti adrijana.poljansek@ozs.si oz. na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Izobraževalni center OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete prijave vam bomo poslali ustrezen plačilni nalog. V kolikor se bo izobraževanja udeležil vaš zaposleni delavec, priložite izpolnjeno izjavo. Veljajo le pisne odjave! Informacije in dodatna pojasnila: Adrijana Poljanšek, sekcija fotografov pri OZS, telefon: 01/583 0826  oz. Adrijana.Poljansek@ozs.si