VOLITVE V ORGANE UPRAVLJANJA ZBORNICE OOZ SLOVENJ GRADEC

V letu 2015 se izteka 4-letni mandat sedanjim članom upravljanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec.

V skladu z Obrtnim zakonom in Statutom, zbornico upravljajo njeni člani preko izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice, ki so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Skupščina OOZ Slovenj Gradec je na podlagi 11. in 13. člena Statuta sprejela sklep o razpisu volitev, ki bodo 

V torek, 17. novembra 2015, med 8. in 17. uro v sejni sobi OOZ Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, Slovenj Gradec.

V kolikor želite sodelovati pri upravljanju zbornice  oz. delu njenih organov ter s svojim znanjem in izkušnjami vplivati na vodenje in delo vaše zbornice, vplivati na gospodarski razvoj tako na lokalni kot regionalni ravni, preko krovne organizacije in svojih predstavnikov pa tudi na državni ravni, vas vljudno vabimo, da razmislite o kandidaturi kot tudi evidentiranju drugih vaših stanovskih kolegov, za katere menite, da so pripravljeni tvorno sodelovati in pomagati k dobremu in uspešnemu delu zbornice.

 

Vsi predlagani člani bodo na kandidatno listo vključeni s podpisom soglasja h kandidaturi, katerega dobijo  na sedežu zbornice.

Evidentiranje kandidatov za skupščino in nadzorni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec  bo potekalo vsak dan v času uradnih ur zbornice,  med 8. in 12. uro vse do petka, 30. oktobra 2015, do 12. ure.


Evidentirajo se lahko samo člani s REDNIMI poravnanimi obveznostmi iz naslova članarine.


Vabljeni!

Predsednik                                                                                  Predsednik

Skupščine OOZ Slovenj Gradec:                                                   OOZ Slovenj Gradec:

Andrej BREZNIK                                                                          Ivan MEH