OBDELAVI STIKOV SUHOMONTAŽNIH ELEMENTOV Z MASIVNIMI KONSTRUKCIJAMI

Suhomontažerji in slikopleskarji so se o načinu, pristojnostih in odgovornostih dogovorili na dveh sestanik že davnega leta 2009! Obstajajo štiri faze dela, ki se označujejo z oznakami K1K2K3 in K4, včasih pa se uporablja oznaka Q1, Q2, Q3 in Q4. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Navedene faze so sicer podrobno opisane v knjigi "SUHOMONTAŽNAGRADNJA – Standardizirani popisi del, pravila za obracun in normativi", ki jo je izdala Sekcija gradbincev – Odbor izvajalcevsuhomontažnih del pri Obrtno-podjetniškizbornici Slovenije.
Do danes ni bilo sprememb in dogovor še vedno velja: stik se obvezno izvede z ločilnim - dilatacijskim trakom. Ločilni trak pred postavitvijo mavčno kartonske plošce namesti suhomontažer. Izvajalec suhomontažne gradnje izvaja prvi dve fazi (K1 in K2), slikopleskar paizvaja preostali dve fazi (K3 in K4), če seveda v pogodbi ni drugače določeno.
 
Podrobneje oz. več o vsem pa si lahko preberete v priloženih zapisnikih.