Prevozniki naj nadzirajo delo svojih voznikov

Na naš naslov se oglašajo prevozniki, ki so prišli v situacijo, da jih njihovi vozniki tožijo zaradi prenizkega plačila za opravljeno delo.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Glede na to, da je specifika dela voznikov opredeljena v evropskih pravilih in domači zakonodaji je nujno, da so v zvezi s tem tako vozniki kot prevozniki seznanjeni s posebnostmi, ki veljajo v tej panogi.

Da ne bi prihajalo do nejasnosti in zapletov je potrebno, da prevozniki spremljajo delo svojih voznikov. Vso pozornost je potrebno nameniti tudi zapisom zabeleženim na tahografu, kajti nemalokrat se dogaja, da vozniki namerno svoje aktivnosti ne zabeležijo pravilno. Zato je nujno, da se voznikom poda jasna navodila glede delovnega časa in sicer, kaj se šteje v delovni čas in kaj ne. Znano je, da se v delovni čas voznika ne šteje odmor in počitek ter tudi ne čas razpoložljivosti. 

V izogib nadaljnjim problemom naj prevoznik, ko opazi odstopanja glede beleženja aktivnosti takoj pisno zahteva od voznika, da spremeni način vnosov podatkov. S tem se bo prevoznik izognil problemom, ki lahko nastanejo, če voznik misli, da se njegova »odsotnost od doma« upošteva kot delovni čas.