Ne nasedajte ponudbi seminarjev o novem ZGO

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je objavljena naslednja informacija: "Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, opažamo, da nekatere organizacije, ki se ukvarjajo s strokovnim izobraževanjem, oglašujejo seminarje, na katerih naj bi bile predstavljene novosti, ki jih prinaša novi Zakon o graditvi objektov.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Iz opisa teh seminarjev je moč sklepati, da se predstavitev novosti nanaša na rešitve gradbenega zakona, ki je šele v fazi internega delovnega osnutka in še ni bil javno objavljen, saj delo znotraj delovnih skupin še poteka in še ni v celoti zaključeno. MOP meni, da je razpisovanje seminarjev na to temo preuranjeno in zavajajoče do potencialnih udeležencev, obenem pa prejudicira rešitve, ki še niso bile niti predmet javne razprave niti vladne procedure, kaj šele postopka sprejemanja in potrjevanja v Državnem zboru RS."

Link: http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6383/

OZS podrobno spremlja postopek priprave nove zakonodaje na tem področju. Podrobno vas bomo obveščali o vseh novitetah, ko bo za to primeren čas.