Posel za vas - javno naročilo - Izvedba GOI del za prizidek za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in delna rekonstrukcija obstoječega objekta

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je objavila javno naročilo za 
  izvedbo GOI del za prizidek za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in delna rekonstrukcija obstoječega objekta.

Rok za oddajo ponudbe je 13.11.2015 do 10:00 ure.

Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Vse informacije o javnem naročilu so vam na vojo na spletni strani: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=402904