Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom - 4.11.2015

Kot že veste lahko na OOZ Slovenj Gradec vsak torek in petek po predhodni najavi opravite usposabljanje in preverjanje s področja varnosti in zdravja pri delu.
 

Obveščamo vas, da tokrat organiziramo skupni termin za usposabljanje in preverjanje za VPD in sicer v sredo,

4. novembera 2015, od 16h do 18h.

 
Prijave zbiramo do torka, 3. 11. 2015 na tel. št.: 02 88 21 590 ali na mail: maja.savc@ozs.si
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ. 
 
  

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št.: 43/2011) v 38. členu določa:

 
1. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela:
- ob sklenitvi delovnega razmerja,
- pred razporeditvijo na drugo delo,
- pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
 
2. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede nove oblike in vrste nevarnosti.
 
Usposabljanje traja 2 šolski uri. Po končanem predavanju sledi pisni preizkus usposobljenosti s področja varnosti in zdravja pri delu (testiranje).
 
Usposabljanje bo v sredo, 4. novembra 2015 ob 16:00 uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, Slovenj Gradec.
 
Prijave na usposabljanje sprejemamo na e-naslov: maja.savc@ozs.si ali na tel.št.: 02 88 21 590, do torka 03. novembra 2015.
 
Člani zbornice imajo usposabljanje brezplačno za njihove zaposlene pa je cena 15,00€ z ddv.