SAZAS - opomini

SAZAS je v tem mesecu razposlal uporabnikom Opomine za neplačana nadomestila SAZASu. Poslal jih je tudi tistim, ki redno plačujejo po Tarifi 1998 in ne po neveljavni tarifi 2006, po kateri SAZAS vseeno še izdaja račune. Tako je tem, ki plačujejo po tarifi 1998, poslal opomin za neplačano razliko med 1998 in 2006.
 
Če ste prejeli opomin od SAZASa vas vabimo, da se oglasite na zbornici OOZ Slovenj Gradec da skupaj pregledamo, če je opomin upravičen. V primeru neupravičenosti opomina vam bomo pomagali sestaviti ustrezen odgovor na opomin. 
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Naj ponovno poudarimo. da je TARIFA 2006 ni veljavna. TAKO JE ODLOČILO SODIŠČE! Kdo plačuje po 2006, plačuje po napačni tarifi, neutemeljeno višji znesek, kot pa bi ga moral. S tarifo 2006 je torej bila neveljavno povišana tarifa 1998. Edino upravičeno povišenje tarife je sprememba višine DDV iz 8,5% na 9,5%, torej povišanje tarife za 1%.