Obvezno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek sistema e-VEM, državnega portala za poslovne subjekte

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. 
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

E-VEM državni portal za podjetja in podjetnike je portal, ki omogoča lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z javno upravo. Med drugim portal e-VEM uporabniku omogoča, da preko spleta ureja obvezna socialna zavarovanja (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Določeni poslovni subjekti lahko prek portala e-VEM že urejajo obvezna socialna zavarovanja, za preostale pa bo informacijska podpora še narejena do konca leta 2015. Od 1.1.2016 bodo namreč morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. 

Projekt podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, skrbnikom sistema e-VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad. 

 

VSE TE POSTOPKE ČLANOM OOZ SLOVENJ GRADEC IZVAJAMO TUDI BREZPLAČNO NA ZBORNICI.