Izdaja izkaznic o vozniških kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni tahograf

Kot veste je je s 1. 9. 2015 začel uporabljati novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je botroval k temu, da so se "zavlekli" postopki izdaje izkaznic o vozniških kvalifikacijah in kartic voznika za digitalni tahograf.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Na pobudo OZS je pristojno ministrstvo za promet Upravnim enotam poslalo dopis v zvezi z izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah (izkaznica na kateri je vpisana veljavnost kode "95").
Iz obvestila sledi, da UE sprejmejo vloge za izdajo izkaznic o vozniških kvalifikacijah za tujce iz tretjih držav  in izkaznice pošljejo v izdelavo TAKOJ, ko od Zavoda RS za zaposlovanje dobijo SOGLASJE za delo, če seveda ne obstajajo drugi zadržki za izdajo enotnega dovoljenja.
Pridobitev potrdila, ki ga izda UE, ko za določeno osebo pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje, na katerem je razviden datum veljavnosti dovoljenja za delo, prav tako zadostuje za postopek pridobitve kartice voznika za digitalni tahograf.