Novo pri usposabljanju in zaposlovanju brezposelnih iz sredstev EU

Na Zavodu za zaposlovanje si skupaj z Ministrstvom za delo prizadevajo v najkrajšem času objaviti javna povabila za usposabljanje na delovnem mestu in subvencionirano zaposlitev brezposelnih.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ponudbe na javna povabila predložijo delodajalci. Če so njihove ponudbe potrjene, se brezposelni lahko vključite v praktično usposabljanje ali subvencionirano zaposlitev pri teh delodajalcih. Pri tem morate v celoti ustrezati ciljni skupini brezposelnih, ki je opredeljena v javnem povabilu, in drugim pogojem za vključitev v program. 

Ker pa obravnava vlog za nove programe aktivne politike zaposlovanja iz evropskih sredstev pri pristojnih službah še ni zaključena, natančnejši datumi objave javnih povabil še niso znani. Zato vas vabimo, da spremljate naše objave na spletu in Facebooku in se naročite na našaeObvestila.

Ravno tako se bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta spet pričeli izvajati novi ali prenovljeni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci. Gre za programe, ki so oblikovani v skladu z aktualnimi potrebami delodajalcev. To pomeni, da v njih lahko pridobite tista znanja in veščine, ki jih delodajalci v tem času potrebujejo za opravljanje ali širjenje svoje dejavnosti oziroma pri svojem poslovanju. 

V nadaljevanju vam predstavljamo pomembne novosti pri izvajanju programov Evropskega socialnega sklada v obdobju do leta 2020.

Vključevanje ranljivih skupin brezposelnih

Prva izmed sprememb je, da bodo sredstva namenjena ranljivim skupinam brezposelnih. To pomeni tistim, ki ste:

Posebna sredstva bodo namenjena tudi mladim brezposelnim do 30. leta starosti.

Vzhodna in zahodna kohezijska regija

Druga pomembna sprememba je delitev sredstev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Delitev je povezana z naslovom stalnega prebivališča, ki ga imate brezposelni. Ni pa povezana na primer s sedežem delodajalca, pri katerem bi se lahko usposabljali na delovnem mestu ali zaposlili s pomočjo subvencije.

To pomeni, da boste brezposelni, ki imate stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, sodili vvzhodno kohezijsko regijo. Brezposelni, ki imate stalno prebivališče v zahodnem delu Slovenije, pa boste uvrščeni v zahodno kohezijsko regijo.

Poglejte si, v kateri od obeh regij je občina vašega stalnega prebivališča: zemljevid Slovenije,vzhodna regijazahodna regija

Tako bomo na Zavodu za zaposlovanje spremljali kvote dodeljenih evropskih sredstev za ranljive skupine brezposelnih, ločeno za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ter posebej za mlade brezposelne, ravno tako ločeno za vsako od obeh regij. 

Da bi lahko zagotovili vključevanje ciljnih skupin brezposelnih tudi glede na kohezijsko regijo, iz katere prihajate, bomo ločeno objavljali javna povabila za mlade in za druge ranljive skupine brezposelnih. 

Objava prostega delovnega mesta

Da bi dosegli skupni namen in cilj javnih povabil za subvencionirano zaposlitev, želimo v prihodnje še tesneje sodelovati z delodajalci pri vaši napotitvi na prosta delovna mesta. Tako bodo morali odslej delodajalci, ki bodo želeli pridobiti subvencijo za zaposlitev brezposelnih, takšno prosto delovno mesto objaviti pri našem Zavodu. 

Le tako bomo lahko delodajalcem napotili brezposelne iz ciljnih skupin javnega povabila, katerih vključitev v program je smiselna, in hkrati upoštevali razpoložljivost sredstev glede na kohezijsko regijo, iz katere brezposelni prihajate. 
 
Seveda to ne pomeni, da delodajalci ne bodo smeli predlagati svojih kandidatov, za katere vedo, da sodijo v ciljno skupino brezposelnih. V postopku napotitve brezposelnih bomo z delodajalci navezali stik in se dogovoril za napotitev. Če boste kot predlagani kandidati izpolnjevali pogoje in bo vaša vključitev v program smiselna, vas bomo zagotovo napotili k takšnemu delodajalcu. 

Prednost pri vključevanju v programe

Pri vključevanju ciljnih skupin brezposelnih v programe bomo, ob upoštevanju vašega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, stanja na trgu dela na določenem območju in v določenem poklicu ter stroškov vključitve, dajali prednost: