Posel za vas - Javno naročilo: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL v Koroškem domu starostnikov Černeče

Koroški dom starostnikov, Črneče 146, Dravograd  vabi ponudnike, da oddajo pisno ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. 

Rok za oddajo ponudbe je  14. 12. 2015 do 10.00 ure.

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil. Javno naročilo je razdeljeno na posamezne sklope:

Razpis in razpisna dokumentacija za projekt "SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL"

Št. objave na Portalu javnih naročil: JN7914/2015 z dne 3.11.2015

Interni naziv razpisa: »SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JN7914/2015 za oddajo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (UL RS št. 12/2013 ZJN-2 UPB5 in 19/2014):

Razpisna dokumentacija za JN7914/2015 »SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL« (PDF, 1MB)

Ponudbeni predračun (XLS, 360KB)