Posel za vas - Javno naročilo: Opravljanje storitev čiščenja poslovnih prostorov Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu

Sodišče v Slovenj Gradcu je objavilo Povabilo k oddaji ponudb za Opravljanje storitev čiščenja poslovnih prostorov Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, Slovenj Gradec od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (najem dveh delavk/cev).
 
Rok za oddajo ponudbe je 14.12.2015 do 9.00 ure.

Predmet javnega naročila je Opravljanje storitev čiščenja poslovnih prostorov Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, Slovenj Gradec od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (najem dveh delavk/cev).

Na podlagi 20. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006 in naslednji) naročnik Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za storitve v skladu z zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost naročila: cca 16.500,00 € letno brez DDV.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.