Novo vodstvo OOZ Slovenj Gradec v mandatnem obdobju 2015 - 2019

Obveščamo Vas, da je novo izvoljena skupščina na svoji prvi seji izvolila in potrdila dosedanjega predsednika gospoda Ivana Meh za predsednika zbornice za mandatno obdobje 2015 - 2019. Za predsednika Skupščine OOZ Slovenj Gradec pa je bil izvoljen in potrjen gospod Aleš Vižintin.