Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb

Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke).
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je delodajalec, ki v obdobju veljavnosti zakona:

za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščena plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.

Do oprostitve je upravičen delodajalec, ki:


Spodbuda ni združljiva s spodbudo za zaposlovanje:

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb – oprostitev plačila prispevkov delodajalca