Obveznost odprtja transakcijskega računa poslovnih subjektov

V nadaljevanju članka vam predstavljamo odgovor na vprašanje o obveznosti odprtja transakcijskega računa poslovnega subjekta, tudi če podjetnik posluje le z gotovino.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Vprašanje članice:

Članico, ki je samostojna podjetnica zanima ali je dolžna odpreti ločen poslovni račun za namene opravljanja dejavnosti? Poudarja, da ima le gotovinski iztržek, sama pa tudi ne uporablja poslovnega računa za plačevanje računov,  temveč jih plačuje iz svojega osebnega računa. Ker je njena najbližja banka oddaljena kar 40 km od njenega poslovnega sedeža, ne vidi smisla v polaganju gotovine na poslovni račun in nato v prenakazovanju dela denarja, ki je namenjen svoji osebni porabi  iz poslovnega na svoj osebni račun.

Odgovor svetovalke:

Ker samostojnim podjetnikom in (drugim poslovnim subjektom, vključno z gospodarskimi družbami) že nekaj let ni potrebno polagati gotovinskega iztržka na njihove transakcijske/poslovne račune, se marsikomu ob vse višjih bančnih provizijah za plačilni promet poraja vprašanje o smiselnosti odprtja ločenega poslovnega računa za namene opravljanja dejavnosti. Samostojni podjetnik namreč  v celoti prosto razpolaga z gotoivnskim iztržkom, kar pomeni, da ga lahko neovirano nameni za poslovne in zasebne namene. Tudi Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) tem poslovnim subjektom v 36.členu dovoljuje, da lahko dobaviteljem v gotovini plačujejo zneske manjših računov za nabavo blaga in storitev do višine 420 evrov, nad tem zneskom pa zgolj na njihove poslovne račune. 

Isti zakon v 37. členu določa, da so vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register, dolžni imeti pri ponudnikih plačilnih storitev odprt poslovni račun, ne glede na to, da prejemajo le plačila v gotovini in ne glede na višino teh plačil. Zakon še posebej poudarja, da so samostojni podjetniki v zvezi z opravljanjem dejavnosti, dolžni imeti ločen transakcijski račun. V ta namen je DURS na začetku leta 2013 pozval vse poslovne subjekte, da najkasneje do 15. januarja 2013 pri ponudnikih plačilnih storitev odprejo ločen transakcijski račun in podatke o odprtih računih v Sloveniji in tujini sporočijo takratnemu DURS-u (danes FURS).

Zakon o davčnem postopku predvideva visoke globe za podjetja in gospodarske družbe, ki nimajo odprtih poslovnih/transakcijskih računov, zato vsem, ki morda še nimate odprtega ločenega poslovnega računa, da to nemudoma naredite.  To velja tudi za tiste, ki ste morda imeli odprt poslovni račun, pa ste ga kasneje, med poslovanjem zaprli, ker ste smatrali, da ga ne potrebujete.  Še zlasti to velja za vse tiste, ki imate odprt poslovni račun v tujini, v Sloveniji pa ste ga morda zaprli. O odprtju poslovnega računa obvestite FURS na obrazcu: Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (Obrazec DR-03, gl. tč. 20), ki je dostopen na spletni strani FURS-a.

Božena Macarol 
Davčna svetovalka OZS