Novi projekti iz evropskih sredstev na Zavodu: za večjo zaposljivost brezposelnih

Na Zavodu za zaposlovanje so pričeli z izvajanje dveh novih projektov: Storitve za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce ter Krepitev svetovalnega dela z mladimi. Oba projekta se izvajata v sedanji finančni perspektivi in se bosta zaključila novembra 2022. Sofinancira ju Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Novi projekti iz evropskih sredstev na Zavodu: za večjo zaposljivost brezposelnih

Na Zavodu za zaposlovanje so pričeli z izvajanje dveh novih projektov: Storitve za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce ter Krepitev svetovalnega dela z mladimi. Oba projekta se izvajata v sedanji finančni perspektivi in se bosta zaključila novembra 2022. Sofinancira ju Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

Glavni namen projekta je prispevati k večji zaposljivosti, po drugi strani pa tudi povečati učinkovitost in intenzivnost sodelovanja Zavoda z uporabniki naših storitev. Z zaposlitvijo svetovalcev, ki bodo posebej usposobljeni za delo z mladimi, pa bodo prispevali k hitrejši in učinkovitejši aktivaciji mladih takoj po prijavi v evidenco ter njihovemu opolnomočenju za vodenje lastne kariere. 

dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda, kar bo prispevalo k večji zaposljivosti ciljnih skupin projekta, kot so  dolgotrajno brezposelni, starejši in nižje izobraženi in k večji učinkovitosti in intenzivnosti sodelovanja Zavoda z uporabniki storitev. Cilj projekta je zagotovitev kakovosti svetovalnega procesa in s tem povečanje zaposljivosti brezposelnih in drugih iskalcev zaposlitve, prav tako tudi zagotovitev podpore delodajalcem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov pri reševanju problema brezposelnosti ter povečanje usposobljenosti zaposlenih v projektu z dvigom kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z brezposelnimi in delodajalci. V okviru tega projekta so predvidene predvsem naslednje aktivnosti: neposredno svetovalno delo z brezposelnimi in iskalci zaposlitve z individualno in poglobljeno obravnavo glede na specifične potrebe ciljnih skupin,  vzpodbujanje uporabe sodobnih pripomočkov za vodenje kariere in drugih e storitev, vzpostavitev in delovanje Centralne pisarne za delodajalce, ki bo skrbela za razvoj standardov, novih storitev za delodajalce in promocijo družbeno odgovornega zaposlovanja ter izvajanje storitev informiranja in svetovanja  preko novih sodobnih  komunikacijskih kanalov. 

Namen projekta Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje je hitrejša in učinkovitejša aktivacija mladih brezposelnih oseb z učinkovito implementacijo Jamstva za mlade ter preprečevanje prehoda mladih v dolgotrajno brezposelnost. To bomo dosegli z zaposlitvijo in usposabljanjem 20 svetovalcev za mlade ter kakovostnim izvajanjem  večkanalnih storitev. Cilji projekta je zagotavljanje kakovostne storitve ter razvoj in uporaba inovativnih pristopov, kot so moderni kanali komuniciranja, uporaba pripomočkov za vodenje kariere, sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter drugimi pobudami v  lokalnem okolju.  Usposobljeni svetovalci bodo mlade brezposelne osebe podpirali pri tem, da prepoznajo kompetence, ki so jih pridobili v času izobraževanja in ob priložnostnih delih ter da si zastavijo realne in uresničljive cilj, ki jih je mogoče uresničiti v lokalnem okolju. Pri tem bodo spodbujali ustvarjalnost pri iskanju rešitev in povezovanje z različnimi organizacijami v okolju. Prav tako jih bodo informirali  o pobudah za razvijanje zaposljivosti in podjetništva, ki jih izvajajo nevladne organizacije ter spremljali njihove aktivnosti in nudili podporo. V obliki kratkih delavnic jih bodo učili sodobnih načinov iskanja zaposlitve.

Projekta financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna.