Uskladitev statusa do 31.1.2016

Pojasnila ZPIZ-a glede roka in postopka za uskladitev statusa za uživalce pokojnine iz 406. člena ZPIZ-2 in drugih oseb najdete na http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=660

Rok za uskladitev statusa za člane OZS je do konca januarja 2016 
in to brez kakršnihkoli škodljivih finančnih posledic. Res pa je, da bo tisti, ki bi zaprl s.p. v januarju 2016, moral ponovno izdelati bilance.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Še posebej opozarjamo na pojasnilo, ki bo lahko delno reaktiviranim v velik plus in bo marsikomu predstavljal pomembno okoliščino pri odločitvi ali s.p. zapre ali pa se delno reaktivira.

»Z delom ali dejavnostjo lahko nadaljujejo uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena pod pogojem, da v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno ali za 10 ur tedensko od uveljavitve tega zakona dalje. Ob tem pojasnjujemo, da zavarovanje za dve uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skladu z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja dejavnosti.«

Uživalcev pokojnine iz 406. člena, ki se jim sedaj izteka prehodno obdobje je cca 2000. ZPIZ bo vsakemu od njih poslal dvostransko obvestilo, v katerem bodo vsi potrebni napotki kako in kdaj postopati. 

Pojasnila ZPIZ-a o vseh bistvenih spremembah, ki jih prinaša novela zakona ZPIZ-2B: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=655

V kolikor potrebujete pomoč pri preoblikovanju v d.o.o. ali prenosu na naslednike se lahko obrnete na Svetovalni center OZS.