Obvestilo Generalnega finančnega urada glede spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za cigarete

V prilogi najdete obvestilo Generalnega finančnega urada - Finančne Urave RS, ki smo ga prejeli na OZS glede Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete. V dopisu so navedli, da na podlagi naknadnega obvestila Ministrstva za finance osebam, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, popisa 31. 12. 2015 ni treba opraviti.