Poslovna darila skozi oči računovodje

Poslovna darila skozi oči računovodje

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene, ko razveselimo otroke zaposlenih z darili, ki jih prinese dedek Mraz … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovnimi partnerji srečujemo pogosteje kot običajno.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Zato je smiselno, da obnovimo znanje o tem, kako se davčno obravnavajo darila, pogostitve in drugi poslovni dogodki, ki nastanejo konec leta.

Pogostitev zaposlenih in poslovnih partnerjev

Podjetja običajno konec leta organizirajo prednovoletno večerjo za svoje zaposlene in poslovne partnerje. Z vidika Zakona o dohodnini je treba  zaposlene in poslovne partnerje obravnavati ločeno. Pogostitev poslovnih partnerjev moramo obravnavati kot drug dohodek po 105. členu Zdoh-2, medtem ko pogostitev zaposlenih kot dohodek iz zaposlitve prejet v naravi, oziroma darilo po 39. členu Zdoh-2.

Kdaj gre za boniteto?

V primeru pogostitve poslovnih partnerjev Zakon o dohodnini v 108. členu določa, da se šteje za boniteto vrednost darila, ki presega 42 evrov, oziroma 84 evrov v celotnem davčnem letu. Če je vrednost pogostitve nižja od 42 evrov, za prejemnika ne predstavlja bonitete. V primeru, da  poslovne partnerje gostimo le enkrat letno, je ta znesek lahko 84 evrov.

Pri zaposlenih pogostitev ne predstavlja bonitete v primeru, ko je dana vsem zaposlenim pod enakimi pogoji po 1 točki 3 odstavka 39. člena. V primeru, da so pogostitve deležni le posamezni predstavniki podjetja, ta predstavlja boniteto, če vrednost presega 15 evrov. 

Strošek pogostitve bomo v celoti knjižili kot strošek reprezentance, saj gre v tem primeru za druženje s poslovnimi partnerji in običajno poslovno prakso. Po ZDDPO je strošek reprezentance davčno priznan v višini 50 %, zato bomo polovico stroška izvzeli iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb.

Drugače pa davčno obravnavamo pogostitev, kadar so udeleženi le zaposleni. V tem primeru je celotni strošek davčno nepriznan. Davčno priznan bi bil le v primeru, da bi zaposlenim obračunali boniteto.

Več o darilih zaposlenim in poslovnim partnerjem, obdarovanju otrok zaposlenih in pravici do odbitka DDV od reprezentance in daril si preberite v celotnem članku.