Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2019

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2019

Na zavodu za zaposlovanje so, 23. novembra, objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Na voljo je 15 milijonov EUR za predvidenih 2.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

avna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki bodo izvajalci programov javnih del. Glede na to, da je vsako leto na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država, računamo, da se bodo prijavili izvajalci, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 5.12.2018 od 8.00, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30.4.2019 do 13.00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 15 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

Takšen način razporeditve sredstev se je v zadnjih dveh letih izkazal za uspešnega, saj se je precej povečalo število vključenih oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih večje število oseb, ki so bile prej prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi je bilo v prvem polletju 2018 vključenih kar 371 brezposelnih, ki so bili prijavljeni več kot pet let.

Velja omeniti, da bomo tudi letos omogočili zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).

Po naših območnih službah bomo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročniki programov javnih del.

Poglejte si: