Ste se vpisali v evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje

Ste se vpisali v evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje

Januarske spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Na podlagi sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je bilo potrebno do 31. 1. 2018 potrebno vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Za novonastale zavezance pa je rok prijave v 30 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti.

V kolikor tega še niste storili, pa ste embalerji, povzemamo nekaj pomembnih informacij za lažjo prijavo. Do konca marca 2019 bo potrebno oddati poročilo, kar pa brez predhodne prijave ne bo možno.

Kdo je zavezanec za prijavo in poročanje?

Obveznost velja za embalerje, pridobitelje oz. uvoznike blaga ter proizvajalce in pridobitelje oz. uvoznike servisne embalaže. Vsi našteti so dolžni izvesti vpis v evidenco ter v letu 2019 poročati podatke o masi embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu.

Embaler je tako podjetje, ki izdela izdelek, ga vloži v embalažo in da na trg v Republiki Sloveniji. Pridobitelj pa je podjetje, ki iz držav EU na slovenski trg vnaša embalirano blago, uvoznik pa iz drugih držav.

Novosti veljajo tudi za servisno embalažo, kamor sodi embalaža namenjena za polnjenje na prodajnem mestu (plastične ali kartonske škatle za torte, aluminijasto folijo ali papirnate in plastične nosilne vrečke, ..). Evidenco za njih je dolžan voditi proizvajalec ali pridobitelj oz. uvoznik te embalaže. Gostince, ki kupcu proda pizzo za domov v kartonski škatli ni zavezanec po navedeni uredbi, ker uporablja servisno embalažo.

Celotni članek si preberite na spletni strani svetovalnega centra OZS.