Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022

Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 EUR, tudi za mojstrske izpite.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 31. 8. 2018 na spletni strani in v Uradnem listu RS št. 58/2018 objavil podaljšanje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (DIR). Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja šolnine do 2.500,00 EUR, skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 EUR. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:

Nov prijavni obrazec in druge informacije so dostopni na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si. Od 1. 1. 2019 bodo obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih prijavnih obrazcih in prilogah.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam in vašim udeležencem na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01 434 58 76 in na e-poštnem naslovu dir@sklad-kadri.si.

Za pomoč pri oddaji vloge se lahko obrnete na go. Suzano Kljun, 01 58 305 74 ali  suzana.kljun@ozs.si