Javni razpisi za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere -( P1 2014, P1 TIP 2014)

Slovenski podjetniški sklad je 28. aprila 2014 objavil dva razpisa: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014) in Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014).

Celotno vsebino razpisa si lahko ogledate pod VEČ

Slovenski podjetniški sklad je v petek objavil dva javna razpisa.
- Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014)
-
Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014)

Predmet razpisa je pridobitev garancije sklada za najetje ugodnega finančnega kredita (obr. mera:  EURIBOR 6 mesečni + 1,95%). Upravičeni stroški za najetje kredita so materialne investicije (tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali nakup objektov), nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga).

Roki za oddajo vloge so: 15.04.2014 in 15.05.2014

Pri branju razpisa pazite na naslednja poglavja: Kaj so upravičeni stroški, kakšni so kreditni pogoji ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo vloge potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.

Na spletni povezavi, ki vam jo posredujemo, lahko najdete tudi pripomočke glede priprave vloge (pripomoček za izdelavo poslovnega načrta).