Dvig DDV ni prava rešitev

Predlog Vlade za dvig DDV zaradi padca nepremičninskega davka po mnenju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ni prava rešitev. OZS Vladi predlaga, da najde rezerve za krpanje proračunske luknje na odhodkovni strani ter pri učinkovitejšem pobiranju davkov.

Celoten članek si oglejte pod VEČ

OZS nasprotuje vsakršnemu zviševanju davkov, torej tudi dvigu DDV. Splošno znano je, da višanje davkov negativno vpliva na gospodarstvo. Dvig DDV namreč zaradi povečanja drobnoprodajnih cen zmanjšuje zasebno potrošnjo, kar seveda posledično zmanjšuje tudi bruto domači proizvod ter zaposlenost. Zmanjšanje potrošnje, ki je posledica višje stopnje DDV, najbolj vpliva na mala podjetja in podjetnike v storitveni dejavnosti, zlasti v kozmetiki, frizerstvu, gostinstvu, ker so ti vezani na končne potrošnike. Pri višanju DDV prav tako ni mogoče spregledati vpliva na povečanje obsega sive ekonomije (neizdajanje računov) ter nakupovanje potrošnikov v tujini. Posledično se začnejo zmanjševati tudi proračunski prilivi iz naslova DDV.

»Zviševanje davkov in prispevkov ter nenehna bremenitev gospodarstva ni prava rešitev. Zato OZS Vlado poziva, da skuša najprej poiskati rezerve na strani zmanjševanja odhodkov in da naj bo učinkovitejša pri pobiranju davkov«.