Nova blagovna znamka slovenskih tekstilcev

Sekcija tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je že pred leti dala pobudo za kolektivno znamko, ki bi označevala izdelke, narejene v Sloveniji. Člani OZS v tekstilni dejavnosti namreč zadnja leta v svoji dejavnosti opažajo velik upad dela, kar vodi k zmanjševanju števila zaposlenih in zapiranju poslovnih subjektov. Vdor tekstila z Bližnjega vzhoda in Kitajske se iz leta v leto stopnjuje in neposredno ogroža kvalitetne slovenske tekstilne izdelke.

Celoten članek si lahko ogledate pod VEČ. 

Z novo kolektivno blagovno znamko želijo slovenski tekstilci dolgoročno graditi prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov in informirati potrošnike o prednostih nakupa slovenskega tekstila. Osnovni namen znamke je, da bi potrošniki razlikovali tekstilne izdelke slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.

Uporabnost znamke

Vsak poslovni subjekt, ki bo pridobil pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, bo temu primerno označil svoje izdelke, bodisi z obešankami bodisi z nalepkami, ki bodo na prodaj na OZS. Znak IZDELEK SLOVENSKE OBRTI pa bo za potrošnika jamstvo, da je tekstilno blago res izdelano v Sloveniji.

Nosilec in lastnik blagovne znamke Izdelek slovenske obrti je OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za intelektualno lastnino kot kolektivno blagovno znamko. 

Obrazložitev znaka

Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki je v svojem vsebinskem in organizacijskem smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe krovne organizacije.

Znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna  oblika, ki  ponazarja svet  in je prav tako del celostne podobe  krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako za kvaliteto - quality.

Pravilnik o pogojih za pridobitev blagovne znamke najdete na spletni strani OZS.