Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

S tem programom vam omogočajo subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev ali nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 9. 2014.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni VEČ.

V javnem povabilu je za leto 2014 na voljo skupaj 2 milijona EUR sredstev, predvidenih je 400 zaposlitev brezposelnih oseb s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo  morate najprej sporočiti prosto delovno mesto. To storite s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Ob tem morate upoštevati postopek izbire kandidata v skladu z določili iz 7. poglavja javnega povabila.
 
ODDAJA PONUDB

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na vašo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2014, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v 10. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma vsak teden na naših območnih službah.

PRIZADETA OBMOČJA

Za prizadeta območja štejejo območja, navedena v Prilogi 5 in Prilogi 7 Sklepa Vlade RS, št. 844-1/2014-52, z dne 28. 3. 2014, ki se nanaša na končno oceno neposredne škode na vodotokih, v gozdu in na gozdnih cestah zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda.

 

Celotno javno povabilo si lagko ogledate na spletni strani:http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=833