Javni razpis za sofinanciranje investicij mikro novih podjetij v občini Mislinja za leto 2014

Občina Mislinja je objavila javni razpis za sofinanciranje investicij mikro novih podjetij v občini Mislinja za leto 2014. Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2014.

Za ogled celotnega rezpisa klikni na VEČ.

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2014 Občina Mislinja objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij mikro novih podjetij v občini Mislinja za leto 2014.
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2014:
- za nakup nove opreme in strojev,
- za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, 
- za gradnjo poslovnih prostorov,
- za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov 
-za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
 
Namen javnega razpisa je spodbujanje mikro novih podjetij v investicijska vlaganja v tehnološko posodobitev proizvodnih oz. storitvenih procesov, širitev ter razvoj novih proizvodov in storitev, kar bo imelo ugodne učinke na novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologije ter spodbujaanje inovativnosti v občini.
 
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do najkasneje 31.8.2014 oz. do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2014 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija v mesecu maju in septembru 2014. Prvo odpiranje prijav bo potekalo v prvem tednu meseca maja 2014, drugo pa v prvem tednu meseca septembra 2014.
 
Celotno besedilo javnega razpisa si lahko ogledate na spletni http://www.mislinja.si/2011/01_NS/L_OBCINA/01_VSTOPNA_STRAN/Razpisi_in_objave/Obcinski_razpis_2014/JR_mikro%20podjetja.pdf
 
Razpisna dokumentacija pa je objavljena na spletni strani:
http://www.mislinja.si/2011/01_NS/L_OBCINA/01_VSTOPNA_STRAN/Razpisi_in_objave/Obcinski_razpis_2014/RD_mikro_nova_podjetja_2014.pdf
 
V kolikor potrebujete pomoč pri razpisu, se lahko obrnete v pisarno zbornice.