Javno naročilo - Ureditev parkirišča in razširitev obstoječe dovozne poti pri OŠ Mislinja

Občina Mislinja je objavila javno naročilo za ureditev parkirišča in razširitev obstoječe dovozne ceste ter obnova igrišča pri OŠ Mislinja.
 
Za ogled celotnega javnega naročila klikni na VEČ.

 

Predmet javnega naročila je:
- ureditev parkirišča in razširitev obstoječe dovozne ceste pri OŠ Mislinja (sklop A),
- obnova igrišča pri OŠ Mislinja (sklop B).
 
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
 
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete do 09.00 ure, dne 07.05.2014, na naslovu Občina Mislinja , Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
 
Celotno vsebino z razpisno dokumentacijo javnega naročila si lahko pogledate na spletni strani:
http://www.mislinja.si/index.php?stev=779&jez=1&sta=S&pg=e011&rub=21&template=779&toggle=7&st_gumb=&titl=razpisi in objave