Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Občini Slovenj Gradec v letu 2014

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbuajnje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014.

 

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2014 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele.  Odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5.6.2014 bo 6.6.2014. 

Vsebino celotnega razpisa si lahko ogledate na spletni strani: http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-za-vzpodbujanje-samozaposlovanja-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-v-letu-2014.html

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi na razpis, se lahko oglasite v pisarni zbornice.