Razpis - dodelitev kredita in garancije za mala in srednja podjetja ter s.p. koroške regije

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 900.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša 450.000,00 EUR.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Celoten razpis, pravila in vlogo si lahko pogledate na spodnji povezavi:
 
http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/razpis-za-dodelitev-kredita-in-garancije-za-mala-in-srednja-podjetja-ter-s.p.-koroske-regije.html