Javno naročilo - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolski leto 2014/2015

Predmet javnega naročila so prevozi učencev od postajališč do šol na območju Mestne občine Slovenj Gradec, oz. ustanove, ki jo obiskujejo.  Naročnik oddaja javno naročilo za šolsko leto 2014/2015.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Rok za predložitev ponudb je 30.6.2014 do 9.00 ure v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.

 
Javno odpiranje ponudb bo 30.6.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.
 
Celotno razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/prevozi-ucencev-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-za-solsko-leto-2014/2015.html