Razpis - Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

 

 
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij je objavil razpis "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, katerega namen je usposabljanje zaposlenih in s tem izboljšanje njihove usposobljenosti, povečanje mobilnosti in zaposljivosti.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Namen javnega povabila: spodbujanje usposabljanja zaposlenih.

Rok za oddajo ponudb: od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Višina razpisanih sredstev: 1.246.641,52 EUR


Ponudniki so delodajalci, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:
-    starejši od 50 let
-    ženske z največ dokončano osnovno šolo
-    invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Velikost delodajalca

Najvišji znesek  sofinanciranja v EUR

Veliko podjetje

30.000,00

Srednje podjetje

20.000,00

Malo podjetje

      10.000,00

Mikro podjetje

4.000,00

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. 
 
Več informacij o javnem povabilu dobite na spletni strani:
http://www.skladkadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/175._JR_UIZ/Objava_novice_o_objavi_5.JP.pdf
 
V kolikor boste potrebovali pomoč pri prijavi, se lahko oglasite v pisarni zbornice.