2. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa Mentorstvo za mlade

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije  je 9. 5. 2014 na svoji spletni strani objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«.

 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ. 

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva.

Z mentorstvom - načrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo.

Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Rok za oddajo ponudb: od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 30. 9. 2014 (razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR).

Besedilo javnega povabila, prijavni obrazec in vse ostale informacije so objavljene na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si

Ključna pogoja za mentorja:

- ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo,

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.

Upravičeni stroški:

- strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR,

- subvencija za zaposlitev za novozaposleno mlado osebo, do 30 let – 5.000,00 EUR in

- strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 EUR.

  + Brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Dodatne informacije o javnem povabilu lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro na telefonski številki 01 434 1 555, vprašanje lahko zastavite tudi po e-pošti na mentorstvo@sklad-kadri.si.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.