Dosežki OZS v letih 2013 - 2014

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so v letu 2013 in v prvi polovici letošnjega leta dosegli številne spremembe, ki obrtnikom in malim podjetnikom omogočajo lažje poslovanje. V minulem letu so tako opravili več kot 13.500 individualnih svetovanj za svoje člane, organizirali 187 izobraževalnih dogodkov za več kot 7 tisoč udeležencev, ustvarili kartico ugodnosti Mozaik podjetnih, s katero članom ponujamo ugodnosti več kot 80 partnerjev, in še veliko več.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

SPLOŠNO

Ustanovitev Sveta za obrt in podjetništvo v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na pobudo OZS. Namen sveta je, da bi se problemi obrtnikov hitreje in učinkoviteje reševali. Gre za prvi tovrstni organ v okviru resornega ministrstva.


DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

Preprečili smo dvigovanje zavarovalne osnove za samostojne podjetnike, ki bo v letu 2014 znižana za 30 %, v letu 2015 za 28 % in od leta 2016 dalje za 25 % (s sprejetjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju).

Dosegli zvišanje kazni za šušmarje.

Podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene samostojne podjetnike, ki lahko svoj status zavarovanca po novem uredijo do konca leta 2014.

Uvedba nove vrste štipendije - štipendije za deficitarne poklice (z novim zakonom o štipendiranju, ki je začel veljati 1. 1. 2014).

Preprečili smo zvišanje zdravstvenih prispevkov za samostojne podjetnike iz prvotno predlaganih 172 evrov na 123,07 evrov.

Dosegli smo, da prispevek za dividende in najemnine ni bil sprejet, kot je bilo določeno v prvotnem predlogu interventnega zakona.

Dosegli smo, da se tudi 100-odstotni lastnik d.o.o. (enoosebna družba) v svoji družbi za opravljanje poslovodne funkcije lahko zaposli in zavaruje na podlagi delovnega razmerja.

ODPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH OVIR

Sprememba zakona o varstvu potrošnikov - dosegli smo, da tistim podjetnikom, ki sicer nimajo organizirane prodaje na daljavo (ki torej občasno ali celo enkratno sprejmejo naročilo potrošnika po telefonu in se dogovorijo, da mu bodo poslali ali dostavili naročen izdelek), ne bo treba zagotavljati potrošniku celo vrsto pravic, obvestil, informacij (kot to velja za zaščito potrošniku v primeru organizirane prodaje na daljavo). Taka določba je bila sprejeta na odboru za gospodarstvo. To bi sicer pomenilo povsem nesorazmerno obremenitev malih podjetnikov.

Odprava obvezne prijave kratkotrajnih del na višini (globa v primeru neprijave del za delodajalca je znašala 2.000 do 40.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 evrov)

 

DAVČNA IN FINANČNA ZAKONODAJA

OZS je bila pobudnica peticije proti nepremičninskemu davku. Gre za najuspešnejšo peticijo v zgodovini samostojne Slovenije, saj jo je podpisalo prek 80 tisoč ljudi. OZS je skupaj z opozicijskimi strankami v začetku leta 2014 zakon o davku na nepremičnine vložila tudi v ustavno presojo. Rezultat: Ustavno sodišče je nepremičninski davek razveljavilo. V nasprotnem primeru bi obrtniki in podjetniki v povprečju plačali 250 % več kot v primerjavi z NUSZ, nekateri pa celo 2000 % več.

Podaljšanje veljavnosti davčnih olajšav za tovorna vozila Euro V in avtobuse Euro IV tudi v letih 2011, 2012 in 2013.

Predloga Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb sta šla po zaslugi OZS v zakonodajni postopek. OZS je predlagala, da se prag 50.000 evrov letnega prometa dvigne na 100.000 evrov, normirani stroški pa naj se dvignejo s sedanjih 70  na 80 % od ustvarjenega prometa.

Odprava nepravilnega prenosa rešitev o obdavčitvi dobička družbe z neomejeno odgovornostjo.

IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELOVANJE V POSAMEZNIH PANOGAH

Dosegli smo, da je Vlada sprejela nov sklep o pripravi novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, po katerem se bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. V nasprotnem primeru bi pogrebno dejavnost opravljale samo občine.

Kmetje ne morejo več pridobiti dovoljenja pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti za prodajo drugih domačih jedi in kupljene pijače v skladu z Zakonom o gostinstvu. Temu je vrsto let nasprotovala Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS in opozarjala na problem nelojalne konkurence.

Sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (zmanjšanje okoljske dajatve za plin R134a za petkrat).

Pridobitev subvencij za tovorna vozila in avtobuse, ki imajo motorje Euro 5 EEV in Euro 6 v višini 4 mio EUR.

Preprečil smo, da se mora za voznika avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze, uporabljati pogodba o zaposlitvi.

Kor partner se je OZS vključila v Center odličnosti NAMASTE ter tako odprla dodatne možnosti povezovanja malega gospodarstva in znanosti.

Zagotovitev subvencij avtoličarjem za prehod na uporabo plina za ogrevanje ličarskih komor – subvencije so v najboljšem primeru presegale 50 % vrednosti investicije.

Možnost pridobitve nadomestnih vinjet v letu 2013 za člane, ki popravljajo vetrobranska stekla.

Izvedba 15. humanitarno-tekmovalne akcije, v sklopu katere so slikopleskarji v enem dnevu prebarvali prostore Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj.

SVETOVANJE (v letu 2013)

Opravili smo 13.500 individualnih svetovanj iz področij gospodarskega, delovnega in civilnega prava, davčne zakonodaje, računovodstva, obračuna plač, financ, napotovanja delavcev na delo v tujino, varstva okolja in varstva in zdravja pri delu ter drugih področij, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij.

Kartica ugodnosti MOZAIK PODJETNIH

V letu 2013 je zaživela kartica tisočerih ugodnosti MOZAIK PODJETNIH, ki članom OZS ponuja številne ugodnosti in popuste pri nakupu izdelkov in storitev izbranih dobaviteljev. Pri projektu sodeluje že več kot 80 partnerjev in več kot 700 obrtnikov ter podjetnikov v mreži Jaz-TEBI. V maju 2014 smo kartico nadgradili v plačilno, ki po novem omogoča plačevanje na 24 obrokov in ponuja številne dodatne ugodnosti kartice Diners Club. Nova skupna kartica se imenuje Mozaik podjetnih Diners Club.

 

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

V letu 2013 smo soorganizirali dva večja sejma v Sloveniji: 3. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) in 46. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS) v Celju. 4. LOS pa se je odvil letos maja. Organizirali in izvedli smo 6 skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini ter soorganizirali 4 poslovna srečanja v tujini.

IZOBRAŽEVANJE (v letu 2013)

Organizirali smo 187 izobraževalnih dogodkov za 7.162 udeležencev.

Izdali smo 200 Evropskih spričeval za podaljšanje Evropske kode skupnosti 95.

Izdali smo 69 certifikatov za Nacionalne poklicne kvalifikacije in servisiranje hladilnih naprav.

Izdali smo 75 spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu in dobili prve čebelarske mojstre. 

Eden od pomembnih dosežkov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju je ponovno sofinanciranje članov OZS, ki dijake praktično usposabljajo z delom. Financiranje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Izveden je bil pilotni projekt promocije poklicev Obrtna pot, ki predstavlja inovativen pristop k neprekinjeni promociji poklicev.

Uvedli smo nov izobraževalni program Avtoservisni menedžer.